O nás – kto sme, Košicki špivaci

Naša láska k spevu - folklóru je stála. Kto k nej len trochu privoňal nemôže prestať. Takí sme aj my - chlapi z mužskej speváckej skupiny (MSS) Košicki špivaci. Mnohí z nás v mladosti účinkovali v rôznych folklórnych zoskupeniach. Potom sme na čas prestali, starali sa o rodinu, kariéru, ... Aby sme sa následne k svojej láske – k spevu – vrátili. Tak sme sa dali dokopy a v roku 1998 sme založili mužskú spevácku skupinu Košicki špivaci. Ako skupina sme prechádzali svojim vývojom, prichádzali noví členovia. Ale aj pôvodní odchádzali. A tak sme stáli pri zrode aj ďalších nových speváckych skupín.

Aktuálne stálu a stabilnú zostavu skupiny Košicki špivaci tvorí 12-15 spevákov. Umeleckú taktovku  a akordeón drží v ruke Ing.Peter Tomko. Pevne veríme, že naše vystúpenia budú motivačným faktorom pre nových záujemcov, ktorých radi privítame v našom kruhu. Ak máte radi folklór a spev predovšetkým, neváhajte nás kontaktovať.

Z folklóru sa v dnešnej dobe síce nedá vyžiť, ale ... aspoň sa nasmejeme a užijeme si veľa zábavy.

MSS Košicki špivaci je od roku 2007 občianskym združením s oficiálnym názvom – Občianske združenie Košicki špivaci. Vzhľadom k tomu, že pôsobí v mestskej časti Košice – Sever a príslušný miestny úrad jej umožňuje stretávať sa na nácvikoch v jeho kultúrnom stredisku, Košicki špivaci ich na oplátku reprezentujú na nimi usporiadaných podujatiach. Najčastejšie sú to akcie ako každoročný majáles v Dome umenia v predvečer 1. mája, Košické Vianoce na hlavnej ulici, stretnutia s dôchodcami počas roka ale aj na Mikuláša v predvianočnom období.

Členovia MSS sa stretávajú pravidelne na skúškach (nácvikoch), každú stredu cca na dve hodiny, ktoré sa pre nich stali už pravidelnosťou v ich živote. Týmto stretávaním sa jednak eliminuje od ventilovanie od bežných problémov – pracovných či súkromných – ale aj zahĺbenie sa do čara folklóru a ľudových piesní, čím sa vlastne docieľuje relax psychiky ale aj relax fyzickej únavy. Nácviky znamenajú aj zodpovednosť za kolektív, aby sa tento čo najlepšie zohral či zospieval a tak neustále pripravoval na svoje vystúpenia či rôzne iné prezentácie.

Košicki špivaci sa už viac ako dvadsať rokov zúčastňujú rôznych súťaží, festivalov a vystúpení. Na súťažiach usporiadaných Krajským osvetovým strediskom v Košiciach stále obsadzovali aj obsadzujú popredné umiestnenia zlaté pásma. Išlo o súťaže „Dargovská ruža“ vo Svinici a súťaž „Na košickej turňi“ v Šaci. Krajská súťaže: Rožňava – „Hlase moj ...“, zlaté pásmo Smižany – „A ja mojo pjeśňe...“, zlaté pásma Košicki śpivaci majú za sebou aj vystúpenia na folklórnom festivale vo Východnej ale aj vystúpenia v STV v programe "Drišľakoviny", TV JOJ "Všetko, čo mám rád". Naše pesničky sú hrané aj v Rádiu Regina Východ, najmä v relácii „Hráme jubilantom“ či "Zahrajte mi takúto". V neďalekej minulosti bodovali aj v relácii „Cimbalparáda“, ktorá bola vysielaná na celoslovenskom okruhu Slovenského rozhlasu. Trikrát sa zúčastnili aj na súťaži usporiadanej Občianskym združením Orešnica v Slanci pod názvom „Śpivanečki mojo“, kde obsadili v roku 2005 tretie, v roku 2006 prvé miesto a v roku 2009 druhé miesto. No nemožno nespomenúť aj množstvo vystúpení na rôznych jubileách, oslavách, plesoch, či firemných oslavách.

Košicki špivaci neodmysliteľne patrili tiež k oslavám Dní mesta Košice, keď už roky svojim spevom celé popoludnie spríjemňovali návštevníkom mesta pobyt pri stánkoch remesiel v okolí Dolnej brány. Rovnako, už tri roky za sebou v auguste, účinkovali v meste Levoča v programe „Magická Levoča“, kde svojim spevom rozdávali radosť, pozdvihli náladu a nadviazali ďalšie kontakty na účinkovanie.

Vo svojom repertoári majú naspievaných vyše 300 piesní, najmä z regiónov východného Slovenska. Pravidelne však doplňujú ďalšie piesne, aby sa čo najviac priblížili čo najširšiemu spektru poslucháčov. Výber z týchto piesní majú nahraný na štyroch CD nosičoch.

Na prvom, pod názvom „Bila karčma“, je výber hlavne zo Zemplína a Šariša, „rusnácke“ ale aj pesničky zo stredného Slovenska, motivované ľudovou zábavou a ako aj z názvu vyplýva ide aj pesničky o krčme, pijatike, ap. V dvojke, pod názvom „Ej, bul ja beťar“, bol zámer naspievať piesne staršie, doteraz pomerne málo publikované a zasa z tých istých regiónov východného Slovenska, no v pomerne veľkej miere sú už zastúpené aj pesničky z Abova. V „trojke“, ako ho familiárne nazývame, sme doplnili oproti trvalému repertoáru zo Zemplína, Šariša, Abova a rusínskym piesňam aj piesne zo Spiša, Zamaguria, ale aj stredoslovenské s nosnou piesňou, po ktorej je aj názov CD nosiča „Slovensko naše“. Tento by mal vystihovať, že sa jedná o CD nosič pre široký okruh poslucháčov, teda každý by si tu mal niečo nájsť na potešenie svojej duše. V jeseni 2020 sme vydali CD s názvom "Dze to tak šuňe śpivaju", kde sa o hudobný sprievod postarala Ľudová hudba Stana Baláža. Piesne na CD sú takou prechádzkou po celom východnom Slovensku, tak sú z východného Slovenska aj chlapi z Košickich śoivakov.

Na všetkých troch CD nosičoch hudobný sprievod robila ľudová hudba zostavená a vedená vynikajúcim primášom Eduardom Tokárom zo Strážskeho, učiteľom hudby na základnej umeleckej škole. Na akordeóne nás už roky sprevádza Ing. Peter Tomko, ktorý je a umelecký vedúci skupiny, ktorý sa podieľal aj na výbere pesničiek a vokálnej príprave MSS na ďalších CD-čkach. V roku 2014 a v rámci miestnych festivalov a bežných vystúpení v rámci Košíc sa MSS zúčastnila vystúpeniu vo Viedni a festivalu v Rožnove pod Radhoštem“ Janošíkov dukát „ kde dostala tú česť otvárať festival odspievaním českej a slovenskej hymny, ako aj absolvovať vystúpení v rámci festivalu. V roku 2015 sme absolvovali rad vystúpení predovšetkým nás potešila účasť na festivale v Strážnici a na festivale Slovenských národných slávnosti v Srbsku v Báčskom Petrovci, či vystúpenia v rámci podujatí mesta Košice, účasť na súťaži na Košickej turňi (zlaté pásmo).

Držíme sa zásady, že náš výber piesní sa nesie v duchu, že „śpivanka muśi mraźic“ ... najmä tá, "ťahavá"... .Skúste sa aj vy na počúvanie našich piesní naladiť. Príjemné mrazenie želajú Košicki śšpivaci