Občianske združenie Košicki špivaci

MSS je od roku 2007 občianskym združením s oficiálnym názvom – Občianske združenie Košicki špivaci. Vzhľadom k tomu, že pôsobí v mestskej časti Košice – Sever a príslušný miestny úrad jej umožňuje stretávať sa na nácvikoch v jeho kultúrnom stredisku, Košicki śpivaci ich na oplátku reprezentujú na nimi usporiadaných podujatiach.

Členovia MSS sa stretávajú pravidelne na skúškach (nácvikoch - streda, od 16:30), ktoré sa pre nich stali už pravidelnosťou v ich živote. Týmto stretávaním sa jednak eliminuje odventilovanie od bežných problémov – pracovných či súkromných – ale aj zahĺbenie sa do čara folklóru a ľudových piesní, čím sa vlastne docieľuje relax psychiky ale aj relax fyzickej únavy. Nácviky znamenajú aj zodpovednosť za kolektív, aby sa tento čo najlepšie zohral či zospieval a tak neustále pripravoval na svoje vystúpenia či rôzne iné prezentácie. 

 Výbor OZ Košickí špivaci :

  • Predseda: RNDr. Marcel Kudláč
  • Podpredseda: Ing. Peter Tomko
  • Člen výboru : Ing. Ján Piroško