Členovia MSS Košicki špivaci

V súčasnosti sú členmi občianského združenia MSS Košicki špivaci títo stáli členovia:

 1. Ing. Peter Tomko,  / umelecký vedúci, hudobný sprievod na akordeóne /
 2. Ján Obrochta
 3. Andrej Hapšták
 4. Peter Hapšták
 5. Ing. Peter Ondruš
 6. Ing. Ondrej Behúň
 7. Juraj Solár
 8. Ján Titko
 9. Martin Šipoš
 10. Ing. Ján Piroško
 11. Ing. Peter Majorský
 12. RNDr. Marcel Kudláč
 13. Ján Seman
 14. Peter Veselovský

Kompletný zoznam doterajších členov Košickich špivakov:

 1. JUDr. Anton Hencovský
 2. JUDr. Štefan Prevozňák †
 3. JUDr. Vladimír Kotus
 4. Ing. Marián Hôra
 5. Ing. Štefan Pavelka
 6. RNDr. Ján Poprenda
 7. Mgr. Emil Bobrik
 8. Ján Seman
 9. Marián Štefanko
 10. Ladislav Mikitovič
 11. Igor Bukajsa
 12. Jozef Prusák
 13. Ivan Sitár
 14. Jozef Hnát
 15. Štefan Rendoš  †
 16. Milan Rendoš st. †
 17. Peter Čech
 18. Mgr. Ľubomír Varínsky
 19. Mgr. František Slavkovský †
 20. Ján Obrochta
 21. Peter Hapšták
 22. Andrej Hapšták
 23. Ing. Peter Tomko
 24. Milan Eštok †
 25. Mgr. Marián Pohanka †
 26. Ing. Peter Ondruš
 27. Ing. Ondrej Behúň
 28. Ján Titko
 29. Martin Šipoš
 30. Juraj Solár
 31. Juraj Sirotský
 32. Ing. Ján Piroško
 33. Ing. Peter Majorský
 34. RNDr. Marcel Kudláč
 35. Peter Veselovský