Najbližšie vystúpenia

29. jún 2024 - Hačava, Deň obce

14. júl 2024 - Brezina, Deň obce

20. júl 2024 - Telgárt, Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou,

20. júl 2024 - Kráľova hoľa, Spevy na Kráľovej holi

3. august 2024 - Lorinčík, deň Jána Piroška

24. august 2024 - Rejdová, folklórny festival, od 9:30

31. august 2024 - Bidovce, Deň obce

15. september 2024 - Nižný Hrabovec, Śpivanočki mojo, od 14:30

Kde ste nás videli a počuli ...

2024

Jún - Banské

Máj -  Košice, Alpínka, MČ Pereš, MČ Nad jazerom

Apríl - Košice (Hlavná ul.),

Január - Rudník (kostol), Geča (kostol), 

2023

December - UPJŠ (Klub Zemplínčanov), Dóm sv. Alžbety (polnočná omša), Baška (kostol), Kobeliarovo (kostol), kostol Furča
November - Šaca ( oslava 40 FSk Šačanka), Myslava ( oslava FS Vinica)
Október - Poľov (úcta k starším), Košice - Dolná brána ( Nox quaerox), Košice - divadlo Thalia (Vidiečanova Habovka), Ľubovnianske kúpele (otvorenie dómu sv. Charbela), Košice - Komenského ul (MMM)
September - Košice - Viedeň (Slovak Folk Festival), Sačurov (deň obce), Klokočov (gr.-kat. eparchia)
August - Podhoroď (folklórne slávnosti), Dargov (Poddargovske slávnosti), Trenčianske Teplice ( Festival ľudových remesiel), Lorinčík (odpustová slávnosť)
Júl - Plaveč (Kultúrne leto), Poľov (rodinná oslava), Dvorianky (folklórny festival), Humenné ( Kultúrne leto), Hačava (Rusínsky festival)
Jún - Veľká Tŕňa (Nočná degustácia tokajských vín), Kuzmice ( oslava 70), Botanická záhrada Košice (Stretnutie Českého spolku)
Máj - Kobeliarovo (dni obce), Pereš (stavanie mája) Apríl - Košice - Kasárne KulturPark (Vidiečanova Habovka - zlaté pásmo s postupom), Hlavná ulica (Ej, máje, máje...), Svinica (Dargovská ruža), Trenčianske Teplice (Veľká Noc v meste)

2022

December - Košice - Hlavná ul. (Rozprávkové Vianoce), UPJŠ ( posedenie Klubu Zemplínčanov), kostoly Myslava, Bukovec, Lorinčík, Tahanovce, Malá Ida (pásmo kolied), Šumiac (Vianoce pod Kráľovou hoľou), TV Zemplín (Folklór na Zemplíne)
November - MČ Sever (Od Kataríny po Advent), Myslava (pohreb),kasárne KulturPark (Nox quaerox)
Október - Nižná Olšava ( Úcta k starším), Margecany (Margecianske fajnoty), Skároš (Úcta k starším), Košice (MMM), Myslava (súkromná oslava)
September - Čerhov - Malá Tŕňa - Veľká Tŕňa (Tokajské vinobranie)
August - MČ KVP (letný festival), Kokšov-Bakša (dni obce), Parchovany (Prachovianka "50"), Myslava (pohreb), Košická Belá (deň obce), Kalša (deň obce), Bretejovce (deň obce)
Júl - Lendak (juliáles), Brezina (folklórne slávnosti)
Jún - Jasov (dni sv. Norberta), Hačava (rusínsky festival), divadlo GRAND Košice (galaprogram Cassovia Folk Fest)
Máj - Batizovce (folklórne slávnosti), Kokšov-Bakša (stavanie mája), MČ Ťahanovce ( konsekrácia kostola), MČ Dargovských hrdinov (lesopark Furča Run4Forest)
Apríl - Košice - MČ Sever (dni mestskej časti), Bidovce (rodinná oslava)
Marec - Košice - MČ Sever (oslavy MDŹ)

2021

September - Chmeľov (ukončenie folklórneho leta)
August - Košice - Myslava (Myslava Fest 2021), Čaňa (Abovské folklórne slávnosti)
Júl - Košice (Letný fstival na KVP)

2020

August - Hodkovce (rozlúčka s letom)
Február - MČ KE - KVP (fašiangové hody); KE - Podhradová (ples), MČ KE - Myslava (fašiangové posedenie), Spoločenský pavilón Košice (Ples Eurovia, a.s.), MČ KE - Nad Jazerom (Fašiangy na Jazere)
Január - Skároš (fašiangové posedenie), MČ KE - Sever (stretnutie s jubilantmi)

2019

December - Košice-Pereš (polnočná omša), Košice - Myslava (polnočná omša), MČ KVP (Vianočné trhy), MČ Nad Jazerom (Vianočné trhy), MČ Sever (zapálenie 1. adventnej sviece)
November - MČ Sever (Od Kataríny po Advent na Severe), MČ Terasa (Remeselné a vianočné trhy na Terase), MČ KE - Sever (stretnutie s jubilantmi)
Október - MČ KE - Sever (úcta k starším)
August - Rejdová (folklórne slávnosti), Kyjov, CZ (folklórny festival "Slovácky rok")
Jún - Lendak (Juliáles), Humenné (Kultúrne leto), Slivník (dni obce), Hačava (deň Hačavy), Myslava (deň Myslavy), divadlo GRAND Košice (galaprogram Cassovia Folk Fest), Čaňa (Cassovia Folk Fest), rádio Regina východ (verejná nahrávka), KSC KE - Sever (posedenie s jubilantmi), Rozhanovce (Abovské folklórne slávnosti), NIžná Hutka (Poľovnícke dni)
Máj - Tatranská Lomnica (retro 1.máj)
Apríl - Košice - Dolná brána, (Majáles), Dargovská ruža (okresné kolo)
Marec - Košická Polianka (Fašiangová zabíjačka), Dom umenia KE (jubileum 60)
Február - KE-Podhradová (farský ples), KSC KE - Sever (posedenie s jubilantmi), Skároš (posedenie so seniormi)
Január - Hrebienok - Tatranský ľadový dom, KSC KE-Sever (zahájenie roka 2019)

2018

December - KE- Myslava (stretnutie s dôchodcami),KE –Terasa, KE- KVP (Vianočné pásmo)
November - Hilton KE (jubileum US Steel, 2x)
Október - KE- Sever, KE - Myslava (Úcta k starším), Hilton KE (jubileum US Steel, 2x), Beryl KE (jubileum 60)
September - Humno KE (jubileum), KE – Sever, KE – Lorinčík (jubileum 40)
August - Vyšná Kamenica ( Dni obce – 5. folklórne slávnosti);
Júl - Lendak (Juniáles), Kazimír (Dni obce), KE – Ťahanovce, Ulič (50. folklórne slávnosti)
Jún - Čakanovce (Dni obce), Kostoľany (Dni obce), Hačava (Dni obce), Nižná Hutka (Poľovnícke dni)
Máj - KE - Myslava (Deň matiek), KE (Zemplínsky majáles, Dni mesta Košice)
Apríl - KE - Myslava, Lorinčík
Marec - Vyšná Kamenica
Február - KE- Myslava (ples)
Január - Ciesna, Weltlina, Poľsko (ekumenicky festival), Ďurkov ( folklórny ples)

Občianske združenie Košicki špivaci

MSS je od roku 2007 občianskym združením s oficiálnym názvom – Občianske združenie Košicki špivaci. Vzhľadom k tomu, že pôsobí v mestskej časti Košice – Sever a príslušný miestny úrad jej umožňuje stretávať sa na nácvikoch v jeho kultúrnom stredisku, Košicki śpivaci ich na oplátku reprezentujú na nimi usporiadaných podujatiach.

Členovia MSS sa stretávajú pravidelne na skúškach (nácvikoch - streda, od 16:30), ktoré sa pre nich stali už pravidelnosťou v ich živote. Týmto stretávaním sa jednak eliminuje odventilovanie od bežných problémov – pracovných či súkromných – ale aj zahĺbenie sa do čara folklóru a ľudových piesní, čím sa vlastne docieľuje relax psychiky ale aj relax fyzickej únavy. Nácviky znamenajú aj zodpovednosť za kolektív, aby sa tento čo najlepšie zohral či zospieval a tak neustále pripravoval na svoje vystúpenia či rôzne iné prezentácie.

Výbor OZ Košickí špivaci :
Predseda : RNDr. Marcel Kudláč
Podpredseda : Ing. Peter Tomko
Člen výboru : Ing. Ján Piroško